top of page

TIN TỨC & THÔNG BÁO

q4 letter from principal ahu_1_.jpg

Quay lại hướng dẫn trực tiếp
 

Nội dung cập nhật mới về các ngày học trực tiếp kết hợp bắt đầu từ tháng 4 năm 2021

Câu lạc bộ kịch trường cấp 3

Đăng ngày 20 tháng 12 năm 2023

 

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi và bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của riêng mình và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Hãy kéo và thả tôi vào bất cứ đâu bạn thích trên trang của bạn. 

Recital ở trường trung học cơ sở

Đăng ngày 20 tháng 12 năm 2023

 

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi và bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của riêng mình và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Hãy kéo và thả tôi vào bất cứ đâu bạn thích trên trang của bạn. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.​ Đây là không gian tuyệt vời để viết văn bản dài về công ty và dịch vụ của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian này để tìm hiểu thêm một chút chi tiết về công ty của mình. Nói về nhóm của bạn và những dịch vụ bạn cung cấp.

 

 

Cuộc thi các nhà phát minh trẻ

Đăng ngày 20 tháng 12 năm 2023

 

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi và bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của riêng mình và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Hãy kéo và thả tôi vào bất cứ đâu bạn thích trên trang của bạn. 

Quà tặng cho lớp hiện tại của người cao niên

Đăng ngày 20 tháng 12 năm 2023

 

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi và bạn có thể bắt đầu thêm nội dung của riêng mình và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Hãy kéo và thả tôi vào bất cứ đâu bạn thích trên trang của bạn. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.​ Đây là không gian tuyệt vời để viết văn bản dài về công ty và dịch vụ của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian này để tìm hiểu thêm một chút chi tiết về công ty của mình. Nói về nhóm của bạn và những dịch vụ bạn cung cấp.

sự kiện sắp tới

 

FRI FEB 08, 09:30 AM
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

THỨ 7 ngày 15 tháng 3, 10:30 sáng
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

WED 18 tháng 4, 11:30 sáng
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

FRI ngày 12 tháng 5, 04:30 chiều
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

THỨ BẢY 15 THÁNG 6, 02:30 CH
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

WED 18 tháng 6, 11:30 sáng
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

FRI ngày 12 tháng 7, 04:30 chiều
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

WED 23 tháng 7, 05:30 CH
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

SAT AUG 07, 11:30 AM
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

FRI 28 tháng 8, 04:30 chiều
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

WED SEP 03, 10:30 sáng
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

SAT SEP 12, 11:30 sáng
 

BÓNG RỔ - TRAI
Trường đồng quê Varsity vs Riverdale

bottom of page