top of page
ເຮືອນຂອງນັກຮົບ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Kalei'opu'u ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີ່ປອດໄພທີ່ກະກຽມນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຮອບຕົວທີ່ມີທັກສະໃນສະຕະວັດທີ 21.

EZMeal Poster QR Code.jpg
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາຫານຟຣີ / ຫຼຸດລົງ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອາຫານຟຣີ / ຫຼຸດລົງ
ເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ
bottom of page