top of page

Mga Handbook ng Magulang ng Paaralan para sa SY2020-2021

Isang na-update na Handbook ng Magulang ang nai-post! I-click ang link sa ibaba!

Handbook ng Magulang para sa Q3

 

 

 

KES SY 2020-2021 Binagong Pagbubukas

 

Aloha Kalei'opu'u Families,

 

Ang darating na school year ay iba sa nakasanayan natin sa maraming paraan. Habang pinaplano at ipinapatupad natin ang marami sa ating mga pamamaraan, dapat nating palaging isaalang-alang ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral, kawani at komunidad. Samakatuwid, tinutugunan ng handbook na ito ang mga pagbabagong kakailanganin nating gawin na sumusunod sa mga alituntunin ng Department of Health upang matiyak ang mga ligtas na gawi sa buong taon.

 

Nais ipahayag ng mga guro at kawani ng Kalei'opu'u Elementary School ang aming pasasalamat sa inyong katatagan, pasensya, suporta at pag-unawa habang tinatahak namin ang epekto ng pandemya ng COVID-19. Naiintindihan namin na maaaring nag-aalala ka tungkol sa edukasyon ng iyong anak at nagtataka kung paano gagana ang aming sistema ng edukasyon sa pagsisimula namin sa darating na pasukan. Nakatuon kami sa pagtanggap sa mga mag-aaral pabalik sa pinakaligtas at pinaka-nakapag-aalaga na paraan na posible at umaasa kaming ibigay sa iyo ang impormasyong kailangan mo upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon para sa iyong pamilya.

 

 

Ang Gabay ng Magulang na ito ay magiging isang "buhay na dokumento". Pakitandaan na kakailanganin itong baguhin dahil palaging nagbabago ang mga kondisyon. Ang aming modelo para sa binagong muling pagbubukas ng school year na ito ay sumasalamin sa pangangailangang tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga mag-aaral, kawani, at komunidad ng paaralan. Patuloy naming susubaybayan ang kasalukuyang sitwasyon at aayusin batay sa mga patnubay at rekomendasyon mula sa Kagawaran ng Edukasyon at Kagawaran ng Kalusugan.

 

Salamat sa iyong pakikipagtulungan sa pagsunod sa mga bagong pamamaraan ngayong school year. Inaasahan naming makita muli ang aming mga pamilya at ipagpatuloy ang aming koneksyon sa loob ng aming komunidad.

 

Aloha,

Alika Ahu, Principal

FILE:  Handbook ng Magulang para sa Q3.pdf

bottom of page