top of page

MGA PAMILYANG MILITAR

Ang Kalei'opu'u Elementary ay itinalaga bilang isang military impact school at tinatanggap namin ang aming mga pamilyang militar. Kung ikaw ay lilipat sa Hawaii at itinalaga sa aming distrito ng paaralan o isinasaalang-alang ang paglipat sa aming distrito, mangyaring suriin ang mga link na aming ibinigay. Umaasa si Kalei'opu'u na ang mga link na ito ay magiging impormasyon at makakatulong sa iyong paglipat sa mga islang ito.
bottom of page