top of page

PAMILYA ENGAGEMENT

“ʻAʻohe pau ka ʻike i ka hālau hoʻokahi.”

Hindi lahat ng kaalaman ay natutunan sa isang paaralan lamang.

  • `Ōlelo No`eau #203 (M. Pukui)

 

Bagama't ang pag-aaral ay nangyayari sa isang silid-aralan, ang kaalaman ay ibinabahagi mula sa mga karanasan sa tahanan, sa paaralan, at sa mundo.  Sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan, nagagawa ng mga bata ang kanilang kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema na may suporta mula sa mga miyembro ng kanilang pamilya at paaralan.  

 

Sa pamamagitan ng Title I, nagagawa naming magplano ng mga pagkakataon sa pag-aaral para sa mga mag-aaral at pamilya. Ang mga pagkakataong ito sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ay ibinibigay upang tumulong sa pagsuporta sa mga pamilya na bumuo ng mga relasyon gayundin ng mga pagkakataong kumonekta sa pag-aaral ng kanilang anak bilang isang pamilya.  

 

Mangyaring piliin ang aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng pamilya na interesado kang kumpletuhin sa ibaba. 

bottom of page