top of page

Mga GLO at CORE VALUES

Pangkalahatang Resulta ng Mag-aaral:

GLO 1: SELF-DIRECTED LEARNER - inaako ang responsibilidad sa sariling pag-aaral.
GLO 2: COMMUNITY CONTRIBUTOR - nauunawaan na ang mga tao ay dapat magtulungan.
GLO 3: COMPLEX THINKER - nakikibahagi sa kumplikadong pag-iisip at paglutas ng problema.
GLO 4: QUALITY PRODUCER - kinikilala at gumagawa ng de-kalidad na trabaho.
GLO 5: EFFECTIVE COMMUNICATOR - epektibong nakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon.
GLO 6: EFFECTIVE AND ETHICAL USER OF TECHNOLOGY - gumagamit ng teknolohiya nang mabisa at etikal.

4_Core_Values.jpg
bottom of page