top of page

SCHOOL COMMUNITY COUNCIL

Mga Konseho ng Komunidad ng Paaralan  ay mga forum para sa pagpapalitan ng mga ideya tungkol sa kung paano pagbutihin ang tagumpay ng mag-aaral sa mga stakeholder ng paaralan: mga punong-guro, guro, kawani ng paaralan, magulang, mag-aaral, at miyembro ng komunidad.

 

Ang mga Konseho ng Komunidad ng Paaralan ay isang pangunahing bahagi ng pangkalahatang istruktura ng pamumuno sa bawat paaralan. Sila ay isang grupo ng mga tao na inihalal ng kanilang mga kasamahan upang payuhan ang punong-guro sa mga partikular na bagay na nakakaapekto sa tagumpay ng mag-aaral at pagpapabuti ng paaralan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay lumahok sa prosesong nagtitiyak na ang mga pangangailangan ng lahat ng mga mag-aaral ay partikular na tinutugunan sa pangkalahatang plano sa edukasyon para sa paaralan.

 

Ang Academic and Financial Plan ay isang dokumento na nagbibigay-diin sa mga layunin para sa paaralan, mga programa, at mga magagamit na mapagkukunan upang maabot ang mga layuning ito.

 

[Mula sa: HIDOE SCC]

 

Mag-click sa link sa ibaba para ma-access:
 

 

Paparating na Agenda ng Pagpupulong
 

  • SCC Meeting na naka-iskedyul para sa Miyerkules, ika-11 ng Marso sa 3:30 ng hapon sa  Kalei'opu'u Elementary Office Conference Room

 

Mga minuto


 

Mga file:

bottom of page