top of page

PCNC

MAGULANG COMMUNITY NETWORK CENTER

 

Sa buong taon ng pag-aaral sa iba't ibang mga kaganapan, kailangan namin ng mga boluntaryo pati na rin ang mga taong regular na makapagboluntaryo sa mga silid-aralan o sa silid-aklatan. Mayroon kaming agarang pangangailangan para sa mga boluntaryo sa aklatan. Kung kaya mong sumuko ng isang oras sa isang linggo o isang oras sa isang araw, gusto naming humingi ng tulong sa iyo.

 

Mangyaring makipag-ugnayan kay Mary Burgess sa pamamagitan ng email sa:  Mary.Burgess@k12.hi.us , o tumawag sa 675-0266 x286

 

Lokasyon at Oras

 

Ako ay matatagpuan sa silid-aralan ng mga guro sa Library. Nandito ako Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes 7:30am - 2pm.

bottom of page