top of page

BULLETIN BOARD

Libre at Pinababang Lunch Program
 

Ikinalulugod ng Departamento na ipahayag na ang lahat ng mga mag-aaral sa 257 pampublikong paaralan ng Hawai'i sa buong estado ay makakatanggap ng libreng almusal at tanghalian para sa kabuuan ng 2021-22 school year, salamat sa isang nationwide waiver mula sa US Department of Agriculture(USDA).

Kung hindi ka pa nakakabili ng mga meal credit para sa paparating na school year sa pamamagitan ng EZ Meal App o sa pamamagitan ng iyong paaralan, walang karagdagang aksyon ang kailangan. Kung nakabili ka na ng maagang meal credits, maaari mong piliing mag-iwan ng pondo sa account para sa susunod na school year o humiling ng refund sa pamamagitan ng paaralan.

Ang mga mag-aaral ay makakatanggap lamang ng mga pagkain sa kanilang paaralan ng pagpapatala. Isang pagkain sa bawat sesyon ng almusal at isa sa bawat sesyon ng tanghalian ay walang bayad. Ang mga karagdagang pagkain o pagkain na kinuha sa parehong session ay sisingilin ng normal na rate.

Dapat na patuloy na isumite ng mga magulang ang kanilang mga aplikasyon ng Libre at Pinababang Presyo ng Lunch Meal Benefits online gamit ang EZMealAPP ( EZMealApp.com ) , o bersyong papel, kung saan naaangkop. Ang pagsusumite ng mga application na ito ay direktang nakakaapekto sa mga pamilya at iba pang mga programa sa paaralan, tulad ng:

  • Transportasyon ng Bus

  • Tinitiyak ang maayos na paglipat para sa Libre/Nabawasang tanghalian na katayuan para sa SY 2022-23. (Ang mga pamilya ay hindi sisingilin para sa mga pagkain sa unang buwan ng paaralan)

  • Pandemic Electronic Benefits Transfer (P-EBT) na tulong sa pagkain

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring suriin ang pahina ng Mga Madalas Itanong sa https://bit.ly/HISchoolMealsFAQ o makipag-ugnayan sa Sangay ng Mga Serbisyo sa Pagkain ng Paaralan sa (808) 784-5500. Higit pang impormasyon sa USDA waiver ay makukuha sa https://bit.ly/HISchoolMeals

 

Kung interesado kang mag-aplay para sa libre at pinababang lunch program, mangyaring mag-click sa link sa ibaba.

EZMeal Poster QR Code.jpg

If you are interested in applying for the free and reduced lunch program, please click on the link below.

Additional Resources:

- Free and Reduced Price Meals Program SY 2023-24

bottom of page