top of page

Sự tham gia của gia đình lớp 2

Gia đình lớp 2 Aloha,

 

Trong tháng này, chúng tôi sẽ gửi về nhà một Hoạt động Gắn kết Gia đình để chơi với con bạn.  Trong gói này, con bạn sẽ nhận được bốn bảng trò chơi và một bộ bài để thực hành các tiêu chuẩn toán học khác nhau.  

 

Nhấp vào hình ảnh bên dưới để biết hướng dẫn về cách chơi từng trò chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đón 4-5 tháng 3 năm 2021 (dành cho sinh viên hoàn toàn ảo)

8-9 tháng 3 năm 2021 sinh viên sẽ nhận được tài liệu trong lớp (dành cho sinh viên hỗn hợp)

Thời gian từ 15-26 tháng 3 năm 2021 để hoàn thành hoạt động và gửi ảnh

 

Vui lòng điền vào mẫu đánh giá và phiếu ghi sau khi hoàn thành hoạt động gia đình này.

 

Đánh giá sự tham gia của gia đình

Bảng ghi trò chơi toán học

 

Gửi ảnh qua email: family@kaleiopuues.k12.hi.us

21-22 March Math Games Flyer.jpg
bottom of page