top of page

CÂU LẠC BỘ & HOẠT ĐỘNG

On Air Sign

NHÓM BROADCAST

Kalei`opu`u Broadcast Team lập kế hoạch, phim và biên tập phát sóng giúp thông báo cho trường chúng ta về các sự kiện đang xảy ra. Những cá nhân sáng tạo này áp dụng trình độ tin học và kỹ năng nói của họ. Nhóm phát sóng dành cho học sinh tiểu học trên lớp có quan tâm đến sản xuất phim.

bottom of page