top of page

CÁC GIA ĐÌNH QUÂN SỰ

Trường tiểu học Kalei'opu'u được chỉ định là trường quân sự và chúng tôi hoan nghênh các gia đình quân nhân của chúng tôi. Nếu bạn đang chuyển đến Hawaii và được chỉ định vào học khu của chúng tôi hoặc đang cân nhắc chuyển đến học khu của chúng tôi, vui lòng xem lại các liên kết mà chúng tôi đã cung cấp. Kalei'opu'u hy vọng rằng những liên kết này sẽ cung cấp thông tin và hữu ích trong việc di chuyển của bạn đến những hòn đảo này.
bottom of page