top of page

KẾT HỢP GIA ĐÌNH

“ʻAʻohe pau ka ʻike i ka hālau hoʻokahi.”

Tất cả kiến thức không được học chỉ trong một trường lớp.

  • `Ōlelo No`eau # 203 (M. Pukui)

 

Mặc dù việc học diễn ra trong lớp học, nhưng kiến thức được chia sẻ từ kinh nghiệm ở nhà, ở trường và trên thế giới.  Thông qua các trải nghiệm khác nhau, trẻ có thể phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình và nhà trường.  

 

Thông qua Đề mục I, chúng tôi có thể hoạch định các cơ hội học tập cho học sinh và gia đình. Những cơ hội gắn kết gia đình này được cung cấp để giúp hỗ trợ các gia đình xây dựng mối quan hệ cũng như cơ hội kết nối với việc học tập của con cái họ như một gia đình.  

 

Vui lòng chọn hoạt động gắn kết gia đình mà bạn quan tâm để hoàn thành bên dưới. 

bottom of page