top of page

LỚP HỌC GOOGLE

96x96_yellow_stroke_icon_2x.jpg

Để truy cập Google Classroom, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản google sinh viên Kalei'opu'u của bạn tại  class.google.com ​​​​​​​ hoặc thông qua ứng dụng Google Lớp học.

 

 

Đăng nhập bằng tên người dùng Kalei'opu'u của bạn với tên miền đầy đủ.

 

username@kaleiopuues.k12.hi.us

 

Có thể tìm thấy hướng dẫn đăng nhập bằng Máy tính tại đây.

 

Hướng dẫn đăng nhập bằng Điện thoại thông minh có thể được tìm thấy tại đây.

 

Liên kết Video của Google Lớp học - Bắt đầu!

 

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung bằng các ngôn ngữ khác nhau có thể được tìm thấy trên liên kết sau:  Hỗ trợ công nghệ đa ngôn ngữ
 

Các tập tin:

bottom of page