top of page

Ngày thế giới đọc to 

DATE: Tháng 2, 2021

Để kỷ niệm  Ngày thế giới đọc to  vào ngày 3 tháng 2, chúng tôi khuyến khích các gia đình đọc to cho con cái họ nghe.  Thực sự không quan trọng bạn đọc gì, đọc to giúp trẻ học cách sử dụng ngôn ngữ để hiểu thế giới; nó cải thiện kỹ năng xử lý thông tin, từ vựng và khả năng hiểu của họ.

 

Hãy thưởng thức một bài đọc to từ một số nhân viên đặc biệt tại Trường Tiểu học Kaleiopuu. 

Bà Wong cũng đã giới thiệu một số bài đọc về đám mây để bạn thưởng thức như một gia đình!  Kiểm tra nó ra!

 

Chúc mừng Ngày Thế giới Đọc to!

 

Quả trứng tốt đọc to

Đọc to các đề xuất

bottom of page