top of page

BAN BULLETIN

Chương trình Bữa trưa Miễn phí & Giảm giá
 

Bộ vui mừng thông báo rằng tất cả học sinh tại 257 trường công lập trên toàn tiểu bang của Hawai'i sẽ nhận được bữa sáng và bữa trưa miễn phí trong suốt năm học 2021-22, nhờ sự miễn trừ trên toàn quốc từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Nếu bạn chưa mua tín chỉ bữa ăn cho năm học sắp tới này qua Ứng dụng Bữa ăn EZ hoặc thông qua trường học của bạn, bạn không cần thực hiện thêm hành động nào. Nếu bạn đã mua trước các khoản tín dụng ăn uống, bạn có thể chọn để lại tiền trong tài khoản cho năm học tiếp theo hoặc yêu cầu hoàn lại học phí thông qua trường học.

Học sinh sẽ chỉ nhận được bữa ăn tại trường ghi danh. Một bữa ăn cho mỗi buổi ăn sáng và một bữa cho mỗi buổi ăn trưa sẽ được miễn phí. Các bữa ăn bổ sung hoặc các món ăn trong cùng một buổi sẽ được tính theo mức giá bình thường.

Phụ huynh phải tiếp tục gửi đơn đăng ký Quyền lợi Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá trực tuyến bằng EZMealAPP ( EZMealApp.com ) , hoặc phiên bản giấy, nếu có. Việc nộp những đơn đăng ký này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình và các chương trình học khác, chẳng hạn như:

  • Vận chuyển bằng xe buýt

  • Đảm bảo chuyển đổi suôn sẻ cho trạng thái ăn trưa Miễn phí / Giảm giá cho SY 2022-23. (Gia đình sẽ không bị tính phí tiền ăn trong tháng đầu tiên đi học)

  • Hỗ trợ thực phẩm Chuyển khoản Trợ cấp Điện tử cho Đại dịch (P-EBT)

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Câu hỏi Thường gặp tại https://bit.ly/HISchoolMealsFAQ hoặc liên hệ với Chi nhánh Dịch vụ Thực phẩm của Trường theo số (808) 784-5500. Thông tin thêm về việc miễn trừ USDA có tại https://bit.ly/HISchoolMeals

 

Nếu bạn muốn đăng ký chương trình miễn phí và giảm giá bữa trưa, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.

EZMeal Poster QR Code.jpg

If you are interested in applying for the free and reduced lunch program, please click on the link below.

Additional Resources:

- Free and Reduced Price Meals Program SY 2023-24

bottom of page