top of page
TRANG CHỦ CỦA CÁC CHIẾN BINH

Trường Tiểu Học Kalei'opu'u cung cấp một môi trường học tập an toàn chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi trở thành những cá nhân toàn diện với các Kỹ năng Thế kỷ 21.

2021-09-01 Bus routes - Letter to Parents and Guardians.jpg
Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
An toàn Năm học Phần 2
Nhận hàng
Cách đăng ký tại EZMealApp.com
Ứng dụng Bữa ăn Miễn phí / Giảm giá
KES INSTAGRAM
SỰ KIỆN SẮP TỚI

COVID-19 Health and Safety Guidance for School Year 2023-24
 

Translated Resources

 

Please refer to Hawaii DOE's website at hawaiipublicschools.org​​​​​​​ for updates and latest news. Mahalo!

bottom of page